Listy Józefa Chełmońskiego do rodziny

    Poniżej przedstawiam kserokopie kilku listów Józefa Chełmońskiego do rodziny, przechowywanych w prywatnych zbiorach jednego z potomków autora "Bocianów".