Szlacheckie pochodzenie rodu Chełmońskich

    Poniżej podaję w brzmieniu oryginalnym i w przekładzie polskim kopię "Dokumentu szlachetnie urodzonych Chełmońskich" z roku 1754, otrzymaną z Państwowego Centralnego Archiwum we Lwowie.

    MDCCLIV

Dokument szlachetnie urodzonych Chełmońskich

    Władza Urzędu Królewskiego Kasztelani Bieczeńskiej zaświadcza, że w obecności szlachetnie urodzonych Wojciecha i Antoniego Chełmońskich, braci rodzonych, synów szlachetnie niegdyś urodzonego Józefa Chełmońskiego i Anny de Deturnele, żony prawnej, niegdyś prawdziwi potomkowie szlachetnie urodzonych z małżeństwa Ludwika i Zofii Chełmońskich, z tak dalece wyprowadzonej genealogii, autentycznych.
    Zabezpieczony dokument, z dokonanego rejestru, na mocy Urzędu Królewskiego jest na zawsze prawdziwy oraz potwierdzony przez Sąd Władzy Galicji i Lodomerii dla osób szlachetnie urodzonych, uznany został i znajduje się w obecnym okręgu Dukla.
    Podczas posiedzenia dnia 11 października 1782 roku w Urzędzie Kasztelani Bieczeńskiej został sporządzony dokument oraz podany do wiadomości i zabezpieczony przez: Ignacy Łetowski wice Przewodniczący Kasztelani Bieczeńskiej, Antoni Wojciech Górski Sędzia Kasztelani Bieczeńskiej, Justyn Zygmanowski notariusz Kasztelani Bieczeńskiej.
    Miejscem wpisu pieczęci do księgi wieczystej nastąpiło na Posiedzeniu Władzy Prowincjonalnej szlachty na Rynku Lwowa dnia 28 lipca 1784 rok. Ksawery Korczyński urzędnik.

Sprawdził: Stefanowski i Golejowski

Ingross: MillerKopię dokumentu w języku łacińskim otrzymałem z Państwowego
Centrum Archiwum we Lwowie dnia 17-10-2004r.
Piotr Szczepankowski- Chełmoński