Rodzina

JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO

 

RODZICE JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO

Józef Adam Chełmoński
- ojciec malarza, portret, ok. 1870r.

Izabela Chełmońska z Łoskowskich
- matka malarza

 

JÓZEF CHEŁMOŃSKI

Gimnazium ok. 1864r.

autoportret 1866r.

fotografia archiwalna 1873r.

fotografia archiwalna, Paryż ok. 1885r.

na tarasie dworu Górskich w Woli Pękoszewskiej ok. 1890r.

na tarasie dworu Górskich
w Woli Pękoszewskiej ok. 1895r.

ok. 1900r.

ok. 1906r.

ok. 1906r.

w pracowni w Kuklówce w 1909r.

w pracowni w Kuklówce w 1909r.

z psem ok. 1910r.

w bryczce, konie w bałagulskiej uprzęży ok 1912r.

z księdzem Barnabą Pełką ok. 1912r.

 

RODZEŃSTWO JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO

Maria, Izabela, Adam, Ludwik /zmarł w dzieciństwie/

 

Adam Chełmoński /ordynator szpitala im. Dzieciątka Jezus w Warszawie/
- brat malarza

 

JÓZEF CHEŁMOŃSKI I JEGO ŻONA

Józef Chełmoński
autoportret, 1902r.

Maria Chełmońska
z Korwin - Szymanowskich

 

DZIECI JÓZEFA I MARII CHEŁMOŃSKICH:

Jadwiga, Maria, Zofia, Wanda, Józef, Hanna, Tadeusz

 

córki Józefa Chełmońskiego: od lewej Zofia, Maria i Jadwiga /najstarsza/

 

Wanda Chełmońska /malarka/
- najmłodsza córka Józefa Chełmońskiego