W hołdzie Józefowi Chełmońskiemu

    Jako potomek rodu Chełmońskich poczuwam się do obowiązku popularyzowania tradycji Chełmońskich, a szczególnie do kultywowania pamięci wielkiego malarza Józefa Chełmońskiego. Aby zrealizować zamierzony cel postawiłem sobie liczne i różnorodne zadania. Poniżej przedstawiam w porządku chronologicznym podjęte działania: wykonane i w trakcie realizacji.


Opracowałem "drzewo genealogiczne" rodu Chełmońskich herbu Prawdzic.

1998-2000 wykonałem

Złożyłem wniosek u władz miasta Warszawy o nadanie jednej z ulic w stolicy imienia Józefa Chełmońskiego.

2001-2002 wykonałem

Złożyłem wniosek u władz miasta Bełchatowa o nadanie jednej z ulic imienia Józefa Chełmońskiego.

2001-2002 wykonałem

Publikuję cyklicznie artykuły o Józefie Chełmońskim: w "Naszym Dzienniku", "Niedzieli", "Rycerzu Niepokalanej".

2001- 2005 wykonałem

Złożyłem wniosek u władz miasta Żary o nadanie jednej z ulic imienia Józefa Chełmońskiego.

2002-2003 wykonałem

Złożyłem wniosek do władz miasta Piotrkowa Tryb. o nadanie jednej z ulic imienia Józefa Chełmońskiego.

2002-2004 wykonałem

Wystąpiłem do władz miasta Kutna o nazwanie jednej z ulic w mieście ulicą Józefa Chełmońskiego.

2003 wykonałem

Zwróciłem się z wnioskiem do Prezesa PKP Intercity w Warszawie o nazwanie pociągu Kraków -Kijów- Kraków imieniem Józefa Chełmońskiego.

2003-2004 wykonałem

Ofiarowałem drzewa genealogiczne Rodu Chełmońskich szkołom, których patronem jest Józef Chełmoński: w Łowiczu, Woli Pękoszewskiej, Józefinie, Błędowie, Bielawach, Popowie Głowieńskim, Zielonej Górze, Ośrodkowi Kultury w Boczkach, a także Muzeum Regionalnemu w Łowiczu

2003 wykonałem

Wykonałem renowację grobu Józefa Chełmońskiego (1818 - 1882) mojego prapradziadka na cmentarzu kolegiackim w Łowiczu.

2003 wykonałem

Złożyłem wniosek u Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze o nadanie temu Gimnazjum imienia Józefa Chełmońskiego.

2003- 2005 wykonałem

W 90 rocznicę śmierci Józefa Chełmońskiego została zorganizowana Wystawa Plastyczna w Galerii Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie w dniach 12.05-4.06.2004r, której byłem inicjatorem i współorganizatorem.

2004 wykonałem

W 155 rocznicę urodzin i w .90. rocznicę śmierci Józefa Chełmońskiego opracowałem okolicznościowe plakaty (300 szt.), foldery (500 szt.), karty pocztowe (9 x 1000szt).

2004 wykonałem

Odrestaurowałem grób Józefa Adama Chełmońskiego (1814 - 1870) - ojca malarza - na cmentarzu w Pawłowicach koło Niepokalanowa.

2004 wykonałem

Wystąpiłem w programie TVP3 - Łódzkie Wiadomości Dnia, który poświęcony był Józefowi Chełmońskiemu w 90. rocznicę śmierci malarza.

2004 wykonałem

Umieściłem kamień granitowy oraz tablicę pamiątkową na grobie Józefa Chełmońskiego (1785 - 1855) - dziadka artysty malarza - na cmentarzu w Kocierzewie w 150. rocznicę śmierci.

2004 -2005 wykonałem

Założenie strony internetowej poświęconej życiu i twórczości Józefa Chełmońskiego

2005 wykonałem

Złożyłem wniosek do dyrektora Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze o nadanie dla tejże Szkoły imienia Józefa Chełmońskiego.

2005 wykonałem

Złożyłem wniosek do proboszcza Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kocierzewie k. Łowicza o wyrażenie zgody na umieszczenie ufundowanej przeze mnie tablicy upamiętniającej budowniczych tej Świątyni w latach 1872-1875, a wśród nich wójta ówczesnej Gminy Jeziorko Józefa Chełmońskiego, którego jestem praprawnukiem.

2006-2007 wykonałem

Złożyłem wniosek do Wydawnictwa de Agostini w Warszawie o wydanie albumu z serii "Wielcy Polacy" poświęconego życiu i twórczości Józefa Chełmońskiego.

2006-2007 wykonałem

Złożyłem pismo do ks. proboszcza w parafii pw. św. Rocha w Boczkach k. Łowicza o umieszczenie tablicy pamięci Józefa Chełmońskiego dla uczczenia 100. rocznicy śmierci. Po uzyskaniu zgody w/w tablicę zaprojektowałem (treść) i wykonałem (czarny granit, złoty nadruk). Tablicę poświęcił biskup łowicki w obecności władz samorządowych i wiernych.

2014 wykonałem

Wystąpiłem z wnioskiem do dyrektora Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze im. Józefa Chełmońskiego o wykonanie Sztandaru dla uczczenia pamięci patrona Szkoły w 100. rocznicę śmierci. Wykonałem projekt Sztandaru (rewers i awers) oraz wskazałem wykonawcę.

2014 wykonałem

Wykonałem i zaprojektowałem ekslibris dla biblioteki w Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze im. Józefa Chełmońskiego dla uczczenia pamięci patrona w 100. rocznicę śmierci. Pamiątkowe znaczki zostały wklejone do książek przez wieloletniego, zasłużonego kierownika biblioteki panią Danutę Dworakowską.

2014 wykonałem

Wydałem i zaprojektowałem kalendarz na rok 2014 poświęcony pamięci Józefa Chełmońskiego w 100. rocznicę śmierci (100 egzemplarzy). Na poszczególnych stronach miesiąca umieściłem reprodukcje znanych obrazów artysty malarza wraz z cytatami przyjaciół malarza dotyczącymi jego życia i twórczości. Na tylnej okładce kalendarza znajduje się kalendarium Józefa Chełmońskiego.

2014 wykonałem

Pociąg relacji Warszawa - Poznań nazwany został Babie lato - poświęcony Józefowi Chełmońskiemu w 100. rocznicę śmierci (1914 – 2014) – inicjatywa własna i starania, akceptacja Polskich Linii Kolejowych w Warszawie – (zadanie wykonałem w 2014 r.)

2014 wykonałem

Złożyłem pismo do ks. Roberta Berdychowskiego, proboszcza Bazyliki pw. Świętego Krzyża w Warszawie o umieszczenie tablicy pamięci Józefa Chełmońskiego dla uczczenia 100. rocznicy śmierci. Stosowne pismo złożyłem również do prof. Piotra Glińskiego v-ce premiera - ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także do prezesa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Po uzyskaniu zgody ks. proboszcza i poparciu mojej inicjatywy przez w/w osoby przedstawiłem kilka projektów, co do treści i formy, na bazie których została wykonana niniejsza tablica (biały marmur, złoty nadruk oraz płaskorzeźba wg autoportretu Józefa Chełmońskiego). Tablica została poświęcona przez ks. proboszcza w obecności w/w ministra, dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, rodziny i krewnych malarza oraz wiernych.

2016 (po dwóch latach starań tj. od stycznia 2014 r.) wykonałem

Odrestaurowałem trzy groby rodziny Chełmońskich na cmentarzu w Szymanownie k. Niepokalanowa (patrz ostatnie zdjęcie poniżej) gdzie spoczywają doczesne szczątki matki malarza Izabelli Chełmońskiej z d. Łoskowskiej oraz dwie siostry ojca malarza: Adeli Chełmońskiej i Marii Siateckiej z d. Chełmońskiej. Koncepcja i koszty własne.

2014 wykonałem

Płyta upamiętniająca nadanie imienia Józefa Chełmońskiego
dla Gimnazjum w Zielonej GórzeUmieszczenie głazu z tablicą pamięci na grobie Józefa Chełmońskiego /1785 - 1855/
- dziadka artysty malarza - na cmentarzu w Kocierzewie k. ŁowiczaOdrestaurowanie grobu Józefa Chełmońskiego /1818 - 1882/
- mojego prapradziadka - na cmentarzu Kolegiackim w ŁowiczuOdrestaurowanie grobu Józefa Adama Chełmońskiego /1814 - 1870/
- ojca artysty malarza - na cmentarzu w Pawłowicach k. NiepokalanowaTrzy groby rodziny Chełmońskich: płyta nagrobna z prawej strony dotyczy grobu Izabelli Chełmońskiej matki Józefa Chełmońskiego - malarza; płyta środkowa dotyczy Marii Siateckiej z d. Chełmońskiej siostry Józefa Chełmońkiego - ojca malarza; płyta z lewej strony dotyczy Adeli Chełmońkiej siostry Józefa Chełmońkiego - ojca malarza.