Genealogia rodu Chełmońskich

    Chcąc zachować pamięć o rodzie Chełmońskich opracowałem jego drzewo genealogiczne w oparciu o własne archiwum rodzinne, jak też materiały źródłowe z Archiwów w Warszawie i Łodzi, a także Kolegiaty Łowickiej oraz zebrane informacje od najbliższych potomków malarza. Uporządkowałem i połączyłem rodowody licznych osób z wielu gałęzi drzewa w jedną spójną całość. Dwa lata poszukiwań przyniosły oczekiwany owoc w Jubileuszowym 2000 Roku.
    Protoplastą rodu Chełmońskich jest Hieronim Chełmoński, urodzony ok. 1630 roku. Ród Chełmońskich pochodzi z Ziemi Chełmińskiej. Malownicze miasto Chełmno, położone na 9 wzgórzach, jest ich kolebką. Można domniemywać, że nazwisko przodków pochodzi od Ziemi Chełmińskiej, a nazwy wsi od ich nazwiska. Osiedlili się nieopodal tj.: w Chełmońcu, Chełmowie, Piotrkowie Kujawskim. Na początku XVIII wieku Chełmońscy przenoszą się do Małopolski. Wojciech Chełmoński, pradziad malarza osiadł pod Tarnowem. Miał czterech synów: Józefa, Macieja, Ignacego i Michała. Józef z Maciejem wędrują na Mazowsze pod Łowicz. Dziadek malarza Józef zostaje sekretarzem u księcia Michała Hieronima Radziwiłła - protektora powstania listopadowego i osiada w Nieborowie. Z kolei ojciec przyszłego autora "Bocianów'" osiedla się w Boczkach zostając wójtem. I tak Ziemia Łowicka wydała nam genialnego malarza Józefa Chełmońskiego.
    Wspomniane drzewo genealogiczne o wymiarach 300 cm x 80 cm. wykonane komputerowo i w kolorze ukazuje jedenaście pokoleń z 285 postaciami. Centralne miejsce zajmuje w nim oczywiście artysta malarz. Nie brakuje też w rodzie osób zasłużonych dla sztuki i nauki, jak m.in: znany lekarz Adam Chełmoński - brat malarza, 4 profesorów, 2 poetki, 5 osób ze zdolnościami malarskimi, 1 aktor, 3 księży.

Fragmen drzewa rodu Chełmońskich