Akt Chrztu Świętego Józefa ChełmońskiegoOryginał powyższego Aktu Chrztu Świętego Józefa Chełmońskiego
jest przechowywany w Archiwum Kolegiaty w Łowiczu.Akt Chrztu Świętego
Józefa Chełmońskiego

    Działo się w Mieście Łowiczu dnia dwudziestego siódmego kwietnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się: Józef Adam dwóch Imion Chełmoński posiadacz wieczysty Folwarku Boczki lat trzydzieści pięć liczący w wsi Boczkach zamieszkały. W obecności Księdza Józefa Rojewskiego Wikariusza Kollegiaty Łowickiej z Łowicza lat trzydzieści dwa i Stanisława Kurackiego włościanina, gospodarza z Boczk lat pięćdziesiąt liczących i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w tejże wsi dnia siódmego Listopada roku Tysiąc osiemset czterdziestego dziewiątego o godzinie dziesiątej w nocy z Jego małżonki Izabelli z Łoskowskich lat dwadzieścia cztery liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Imiona Józef Maryan, Rodzicami zaś Jego chrzestnemi byli: Antoni Chełmoński i Florentyna Łoskowska.
    Akt ten, którego spisanie z okazyi słabości Ojca Dziecięcia opóźnione zostało, przeczytany został stawającemu i Świadkom i przez nich podpisany oprócz Kurackiego, który pisać nie umie.

ks. J. Mazowień podproboszcz Kollegiaty Łowickiej

Józef Adam Chełmoński                       ks. J.Rojewski