BOHATER WOJEN NAPOLEOŃSKICH

Mało kto wie, że na cmentarzu w Bełchowie (gmina Nieborów) spoczywają szczątki dziadka ze strony matki znakomitego malarza Józefa Chełmońskiego - kapitana Wincentego Łoskowskiego. Sylwetkę tego bohatera wojen napoleońskich przypomina autor poniższego materiału Mirosław Figaszewski.

Wincenty Wojciech Łoskowski herbu Lubicz (1778-1848), syn Józefa i Tekli z Grabowskich, ożenił się z Florentyną z Orłowskich, ich dziećmi byli: Feliks (1817-1895) oraz Izabela (1825-1897).
Warto nadmienić, że Izabela Łoskowska h. Lubicz, wyszła za mąż za Józefa Adama Chełmońskiego h. Prawdzic, zaś ich synem był Józef Chełmoński (1849-1914) - jeden z najwybitniejszych malarzy polskich. A zatem Wincenty Łoskowski był dziadkiem artysty malarza.
Kapitan Wincenty Łoskowski, bohater wojen napoleońskich, był kawalerem francuskiego Orderu Legii Honorowej. Urodził się w Kuryłowcach, zmarł na Polesiu, pochowany jest w Bełchowie (gmina Nieborów), jego szczątki doczesne spoczywają na miejscowym cmentarzu parafialnym. W miejscu grobu bohatera stoi wysoki, odnowiony cokół, ogrodzony żeliwną, ozdobną balustradą. Należy podkreślić, że jeszcze do niedawna nawet najstarsi mieszkańcy Bełchowa nie wiedzieli kim był Wincenty Łoskowski. Podpisany niżej ustalił na podstawie dokumentów parafialnych w Bełchowie oraz innych źródeł historycznych, że Wincenty Łoskowski był oficerem napoleońskim i brał udział w wielu kampaniach prowadzonych w Europie przez cesarza Francuzów Napoleona Bonaparte. Wincenty Łoskowski był też żołnierzem Legii Polsko- Włoskiej. Gdy przeszła ona na francuski żołd przemianowano ją na Legię Nadwiślańską.
Źródła podają, że Wincenty Łoskowski walczył w Hiszpanii, między innymi pod Saragossą w 1809 r. i Fuengirolą w roku 1810, która to bitwa należała do wyjątkowo zaciekłych, gdyż niedaleko Malagi Polacy pobili i odrzucili, aż do morza przeważający liczebnie desant angielski. Szlak bojowy Wincentego Łoskowskiego kończy się podczas wyprawy Napoleona Bonaparte na Moskwę w roku 1812. Po zajęciu Witebska zostaje zwolniony z wojska ze względów zdrowotnych.
W roku 2014 niżej podpisany wraz z Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej z Polesia wykonał tablicę pamiątkową poświęconą Wincentemu Łoskowskiemu. Autor niniejszego opracowania wykonał także lancę ułańską 7- go Pułku Legii Nadwiślańskiej z proporcem, który powiewa nad mogiłą bohatera wojen napoleońskich.
Bełchów, 2015 r. Mirosław Figaszewski, historyk, tel. 602 682 274