Herb szlachecki Prawdzic

Ród szlachecki Chełmońskich pieczętuje się herbem Prawdzic, którego podobiznę przedstawiam poniżej.


      Na pieczęci lakowej widoczny jest herb PRAWDZIC, co ujawnia szlachecki rodowód Chełmońskich. Pieczęć ta należała do Józefa Chełmońskiego, dziadka artysty malarza, który był wieloletnim sekretarzem księcia Michała Hieronima Radziwiłła - protektora Powstania Listopadowego w 1830r. Na pieczęci herbowej widoczne są inicjały Józefa Chełmońskiego J.C. Pieczęć ta odciśnięta jest na kopercie, na której widoczny jest podpis: J. Chełmoński, a poniżej napis Boczki. Koperta zawiera list napisany przez Józefa Chełmońskiego w Boczkach dnia 25 kwietnia 1845roku do Sędziego Pokoju i deputowanego do Sejmu Królestwa Polskiego, Antoniego Zawadzkiego.
      Dokument ten pochodzi ze zbioru Władysława Tarczyńskiego w Archiwum Państwowym w Łowiczu. Kopię dokumentu wykonał dnia 15-10-2004r. Piotr Szczepankowski-Chełmoński.