Wstęp

    Od dziesięciu lat zajmuję się życiem i twórczością naszego wielkiego malarza Józefa Chełmońskiego. Zainteresowania te są uwarunkowane moją tradycją rodzinną, albowiem ojciec mój Henryk Szczepankowski-Chełmoński przez swoją matkę Michalinę Chełmońską był spokrewniony z Józefem Chełmońskim. W dzieciństwie i młodości ojciec zabierał mnie z rodzeństwem na długie niedzielne spacery, podczas których opowiadał nam wiele o swoim krewnym Józefie Chełmońskim, z pokrewieństwa z którym był szczerze dumny. Przekazywał nam na tych spacerach, a także w czasie zimowych wieczorów wiele ciekawych szczegółów zasłyszanych od swojej matki poetki, której bardzo zależało na tym, aby z jej opowiadań jak najwięcej zapamiętał i przekazał z kolei swemu potomstwu. Opowiadania te zapisały się trwale nie tylko w mej pamięci, ale i w mym sercu jako ważne, piękne i wzniosłe.
    Jak ojciec dzielił się z nami tym, co o Józefie Chełmońskim zasłyszał od swojej matki, tak i ja czynię to samo ze wszystkimi, którzy interesują się życiem i twórczością wielkiego malarza. Celowi temu służy niniejsza strona internetowa, której autorem jest niżej podpisany.
    Poniżej przedstawiam moje niektóre działania na rzecz upowszechnienia w naszym społeczeństwie znajomości Józefa Chełmońskiego, autora "Babiego lata", "Bocianów", "Burzy", "Orki", "Kuropatw na śniegu", "Czwórki", "Żurawi" i innych.

Piotr Szczepankowski-Chełmoński